جستجو پیشرفته باز کردن
سوله

سوله

صنعتی، کشاورزی و تجاری
100,010,000,000 تومان
3 ماه قبل
شیراز ، شهرک نصر
زمین زراعی

زمین زراعی

زمین و باغ
138,000,000,000 تومان
3 ماه قبل
شیراز ، شهرک نصر