تازه های سایت

تبلیغات از چه زمانی آغاز شد 2

تبلیغات با توجه به تغییرات گسترده در چند دهه اخیر تغییرات و تحولات زیادی داشته است و از تبلیغات چاپی به سمت تبلیغات دیجیتال حرکت کرده است. (شیپور شیراز) با ...

تبلیغات از چه زمانی آغاز شد؟

تبلیغات با توجه به تغییرات گسترده در چند دهه اخیر تغییرات و تحولات زیادی داشته است و از تبلیغات چاپی به سمت تبلیغات دیجیتال حرکت کرده است. (شیپور شیراز) با ...

روش های نوین بازاریابی و رویکرد های آن

در کسب و کارهای امروزی و بازاریابی نوین ، مشتریان مهره های اصلی و تعیین کننده در هر شرکت و سازمانی هستند. در صورتی که شرکتی بخواهد به صورت طولانی ...

ابزارهای بازاریابی نوین چیست؟

در کسب و کارهای امروزی و بازاریابی نوین ، مشتریان مهره های اصلی و تعیین کننده در هر شرکت و سازمانی هستند. در صورتی که شرکتی بخواهد به صورت طولانی ...

اصول بازاریابی نوین چیست

در کسب و کارهای امروزی و بازاریابی نوین ، مشتریان مهره های اصلی و تعیین کننده در هر شرکت و سازمانی هستند. در صورتی که شرکتی بخواهد به صورت طولانی ...

اصول مارکتینگ نوین چیست

در کسب و کارهای امروزی و بازاریابی نوین ، مشتریان مهره های اصلی و تعیین کننده در هر شرکت و سازمانی هستند. در صورتی که شرکتی بخواهد به صورت طولانی ...

بازاریابی نوین (مدرن مارکتینگ Modern Marketing)

در کسب و کارهای امروزی و بازاریابی نوین ، مشتریان مهره های اصلی و تعیین کننده در هر شرکت و سازمانی هستند. در صورتی که شرکتی بخواهد به صورت طولانی ...

همه چیز در مورد بازاریابی عملکردی

بازاریابی علم گسترده و تخصصی است که زیرشاخه‌های زیادی دارد. هر کدام از مدل‌های بازاریابی در شرایط مشخصی کاربرد دارد. (شیپور شیراز) ولی تمام مدیران و بازاریاب‌ها به دنبال کسب ...

کانال‌های بازاریابی عملکرد (performance marketing)

بازاریابی علم گسترده و تخصصی است که زیرشاخه‌های زیادی دارد. هر کدام از مدل‌های بازاریابی در شرایط مشخصی کاربرد دارد. (شیپور شیراز) ولی تمام مدیران و بازاریاب‌ها به دنبال کسب ...

اصطلاحات بازاریابی عملکردی

بازاریابی علم گسترده و تخصصی است که زیرشاخه‌های زیادی دارد. هر کدام از مدل‌های بازاریابی در شرایط مشخصی کاربرد دارد. (شیپور شیراز) ولی تمام مدیران و بازاریاب‌ها به دنبال کسب ...

بازاریابی عملگرا (Performance Marketing)

بازاریابی علم گسترده و تخصصی است که زیرشاخه‌های زیادی دارد. هر کدام از مدل‌های بازاریابی در شرایط مشخصی کاربرد دارد. (دیوار شیراز) ولی تمام مدیران و بازاریاب‌ها به دنبال کسب ...

بازاریابی عملگرا یا (Performance Marketing) چیست؟

بازاریابی علم گسترده و تخصصی است که زیرشاخه‌های زیادی دارد. هر کدام از مدل‌های بازاریابی در شرایط مشخصی کاربرد دارد. (دیوار شیراز) ولی تمام مدیران و بازاریاب‌ها به دنبال کسب ...

مدل‌ AIDA در تبلیغات

این مدل بازاریابی مراحلی را که یک خریدار هنگام تصمیم‌گیری برای انجام خرید طی می‌کند، توصیف می‌نماید. قیف خرید مشتری با نام‌های اختصاریشان در زیر آورده شده است. (آگهی شیراز) ...

مدل‌ AIDAS در تبلیغات

مدل بازاریابی AIDAS از جمله مدلهای بازاریابی سنتی است که در بازاریابی دیجیتال نیز بسیار کاربردی است. این مدل توسط متخصصان بازاریابی که به دنبال راهکارهای دیجیتال مارکتنیگ برای فروش ...

تاریخچه – تبلیغات بازرگانی

تاریخچه تبلیغات. از دوران ماقبل تاریخ نوعی از ارتباط در خصوص وجود و در دسترس بودن اجناس و کالاها وجود داشته است. برخی از تصاویری که بر روی دیواره غارهای ...

تاریخچه تبلیغات در ایران و جهان

تاریخچه تبلیغات. از دوران ماقبل تاریخ نوعی از ارتباط در خصوص وجود و در دسترس بودن اجناس و کالاها وجود داشته است. برخی از تصاویری که بر روی دیواره غارهای ...